zaden 360x240

De boer als dokter?

Door Ina Wiersema | 17 mei 2017 | Nieuws, oproep

Tijdens Wereldbiodiversiteitsdag organiseert De Kruidhof in Buitenpost een lezing over de relatie russen bodem-, voedselkwaliteit en vitaliteit in het Tuincafé.

Deze wordt gegeven door Theo Mulder van Mulder Agro met daarin zijn visie op het verbeteren van voedselkwaliteit om hiermee de kosten van gezondheidszorg te beperken.

Theo Mulder: “Bodem, plant, dier en mens zijn onlosmakelijk met de natuur verbonden. In de eerste plaats hebben wij die vruchtbare bovenlaag vol wormen, schimmels en bacteriën nodig om ons voedsel te kunnen verbouwen. Daarnaast levert een humusrijke bodem kwalitatief hoogwaardige producten op wat weer een positief effect heeft op ieders gezondheid. Door de huidige manier van bemesten en bodembewerking daalt het humusgehalte en raken we vruchtbare gronden kwijt. Als we op deze manier doorgaan, kunnen we dan in 2050 de wereldbevolking (die dan zo’n 9 miljard mensen telt) nog wel  voeden?

Ook de kwaliteit van ons voedsel en onze landbouwproducten staat onder druk. Kunnen we de kosten onze gezondheidszorg de komende jaren nog wel in de hand houden? Misschien is het beter om ons af te vragen of we wel zo handig bezig zijn. Kunnen we bijvoorbeeld niet veel beter investeren in kwaliteitsvoedsel in plaats van in farmaceutische middelen? Zijn onze huidige landbouwmethoden nodig of zelfs noodzakelijk of zou het misschien ook anders kunnen”?

Theo Mulder vertelt u graag hoe de bodemvruchtbaarheid kan worden verbeterd en op welke manieren u een steentje kunt bijdragen om de aarde aan de volgende generatie door te geven.

Toegang:€ 8,50
Voorverkoop aan de kassa van De Kruidhof € 7,50
Inclusief, koffie/thee, iets lekkers en toegang tot de botanische tuin.

De lezing begint om 19.30 uur. in Het Tuincafé van De Kruidhof. Inloop vanaf 19.00 uur.

De kassa en de tuinen zijn open vanaf 18.00 uur.
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar in onze winkel voor € 7,50. Aan de deur kunt u een kaart kopen voor € 8,50. Dit is inclusief een kop koffie of thee met iets lekkers en entree tot de tuinen. De tuinen zijn geopend vanaf 18.00 uur. De lezing begint om 19.30 uur.