Voedsel lokaal zuidoost

Thema avond Vrijwilligers – continuïteit van een vrijwilligersinitiatief 14 juni

Door Ina Wiersema | 31 mei 2017 | Nieuws, oproep

Vrijwilligers – continuïteit van een vrijwilligersinitiatief
Woensdag 14 juni 20.00 uur – 22.00 uur, Hotel Duhoux, Wirdum
Door: Symen Sjoerd de Vries (Timpaan Welzijn) en Evelien Barbiers (Tuin Makkum)

Na de inspiratiebijeenkomsten organiseren we nu drie themabijeenkomsten op 13, 14 en 15 juni om jullie initiatief een stap verder te helpen. 

Er zijn steeds meer mensen die met anderen een initiatief starten, zoals het opzetten van een buurtmoestuin, een dorpsboomgaard of een voedselbos. Uiteindelijk zijn al deze initiatieven gebaat bij continuïteit en inzet van vrijwilligers. Maar zijn er nog wel vrijwilligers te vinden die zich willen binden? Zo ja, hoe blijven ze enthousiast? Wat zijn de succesfactoren? Op deze avond krijg je handige tips van een professional en van een enthousiaste vrijwilliger.

Klik hier om je aan te melden