meet-eat

Programma eerste Meet & Eat in Leeuwarden Donderdag 14 december 2017

Door Ina Wiersema | 5 december 2017 | Geen categorie

Programma eerste Meet & Eat in Leeuwarden
Donderdag 14 december 2017 – De Koperen Tuin – Leeuwarden

Thema: Lokale producten voor alle Friezen binnen handbereik!

Meet & Eats zijn bijeenkomsten die gaan over de verduurzaming van ons voedselsysteem. Het verduurzamen van onze voedselproductie en -consumptie biedt vele kansen. Momenteel zijn er veel initiatieven gericht op de lokale voedselmarkt. Een prachtige beweging, maar hoe kunnen we hier nog meer ondersteuning en kracht aan geven?

Tijdens deze bijeenkomst willen we graag met ondernemers, onderwijsinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en voedselinitiatieven bekijken wat de volgende stappen zijn in Friesland voor het verkorten van de voedselketen.

Programma

15:30 – 16:00 u: Inloop
16:00 u: Start plenaire gedeelte
16:00 – 16:30u: ‘Kansen om de voedselketen te verkorten’; presentatie door Leo Dvortsin. Hij doet zijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Wageningen over het onderwerp lokale voeding, verder is hij werkzaam aan Healthy Aging (relatie voeding / gezond ouder worden) voor UMCG / RUG.
16:30 – 17:15 u: Een viertal pitches met aansprekende voorbeelden

Pyt Sipma – Biologisch Akkerbouwbedrijf Timpelsteed

Marieke Engwerda – Bioweb

Herman van Vliet – Lekkere Trek

Catharinus Wierda – De Fryske

17:15 – 18:15 u: Verdiepende workshop

1. Nieuwe innovatieve concepten

2. Grootschalige Vermarkting

3. Hoe bereik je de Consument

4. Samenwerking in de Logistiek & Distributie

In groepjes gaan we in gesprek over bovenstaande thema’s.

18:00 u: De oogst van de middag – Afsluiting officiële gedeelte
18:15 – 19:15u: Aan tafel voor het Fries Streekdiner

Graag per ommegaande doorgeven voorkeur verdiepingsworkshop:
Kunt u per ommegaande doorgeven aan welke verdiepende workshop u wilt deelnemen? Hierbij kunt u een eerste en tweede voorkeur doorgeven. Tevens kunt u eventuele dieetwensen aan ons doorgeven.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij Lemke Statema van de Friese Milieu Federatie (l.statema@friesemilieufederatie.nl).

eetbaarfrl