klimaatverandering effect op friese landbouw

Klimaatverandering en effecten voor de Friese Landbouw, 16 januari info-avond

Door Ina Wiersema | 8 januari 2018 | Geen categorie

Klimaatverandering en effecten voor de Friese Landbouw

De Voedselwerkplaats SWF van het Netwerk Duurzame Dorpen en het Netwerk Natuurinclusieve Landbouw organiseren dinsdag 16 januari een bijeenkomst ‘Klimaatverandering en de effecten voor de Friese landbouw’.
Jos Schouwenaars van het Wetterskip zal ingaan op de verwachte klimatologische ontwikkelingen en de effecten hiervan op het weer in Friesland en op de mogelijkheden voor de Friese landbouw. Tijdens de avond zal er gelegenheid zijn voor vragen en dialoog over hoe de politiek, het Wetterskip en boeren en tuinders kunnen ingaan op deze ontwikkelingen. Ook voor overige geïnteresseerden. De avond is van 20.00 – 21.30 uur in het kantoor van Netwerk Duurzame Dorpen, Buorren 28 te Raerd. De toegang is gratis, wel graag vooraf aanmelden via info@netwerkduurzamedorpen.nl