natuurinclusieve landbouw artikel LC lezing 19022018

Hoe krijgen we de biodiversiteit In Friesland weer terug?

Door Ina Wiersema | 20 februari 2018 | Geen categorie

Deze vraag was onderwerp van de door de Friese Milieufederatie georganiseerde lunchlezing met als spreker de bioloog Raymond Klaassen.
Het antwoord is samenwerking tussen landbouw en natuur: natuurinclusieve landbouw. Hierboven het artikel van de Leeuwarder Courant.