Meer lokaal duurzaam voedsel? Een Voedseltransitie!

Wij streven naar meer voedsel dat lokaal op duurzame wijze wordt geproduceerd en geconsumeerd. We willen een Voedseltransitie. Daar zijn veel redenen voor. 

In Friesland is een energietransitie in volle gang. Lokaal opgewekte duurzame energie vervangt de energieleveranties van grote energiebedrijven. Dorpsbelangen en wijkverenigingen nemen initiatief om met een lokale energiecoöperatie de lokale consument te helpen om de overstap naar lokaal opgewekte energie te maken. Analoog aan deze ontwikkelingen willen we ook een voedseltransitie in gang zetten. Het aanbod van en de vraag naar lokaal duurzaam geproduceerd voedsel dient te worden vergroot en er moet een marktplaats zijn waar vraag en aanbod elkaar kunnen ontmoeten.

Voedsel is echter geen ‘commodity’ zoals energie dat is. De keuze voor ons voedsel wordt bepaald door smaak, gewoonte, gemak, leeftijd, financiële mogelijkheden, onze gezondheid en zo meer. Een wijziging in de keuze voor voedsel is daarom nog niet zo snel gemaakt.

Voor ieder van deze drie aspecten (aanbod, vraag en marktplaats) hebben we onderzocht hoe de situatie op dit moment is, wat de gewenste situatie is, wat de mogelijke hindernissen zijn om de gewenste situatie te bereiken en wat er moet gebeuren om die hindernissen weg te nemen. De voorbeelden die genoemd worden hebben veelal betrekking op de gemeente Súdwest Fryslân, maar zijn voor andere gemeente op dezelfde wijze uit te werken en vaak ook al op provinciaal niveau van belang.

En wat kunnen we dan doen om zo’n Voedseltransitie dan bewerkstelligen?