Partners

 

 • Friese Milieu Federatie
 • Landschapsbeheer Friesland
 • Doarpswurk
 • Nordwin College
 • Netwerk Duurzame Dorpen
 • De Streekboer
 • Ús Hôf
 • De Doarpstún
 • Dorpstuin Hurdegaryp
 • Greydanus - Aardappelgroothandel en transport
 • JUMBO - Grou