Vlees en eieren

breakfast-2816349_960_720

Huidige situatie

In Súdwest Fryslân zitten ongeveer 85 bedrijven met vleeskoeien, 5 bedrijven met vleesvarkens, 8 bedrijven met vleeskuikens en 8 bedrijven met leghennen. Ook melkveehouders hebben regelmatig vlees te koop vanwege bijvoorbeeld een kreupele koe. Vaak is het mogelijk om van de boerderij af vlees en eieren te kopen. Een aantal is biologisch, zie ook de bijlage 1.

 

Gewenste situatie en obstakels

Eén van de uitdagingen bij het vermarkten van vleesproducten is de continuïteit van het aanbod. Dit wordt deels opgevangen door vlees in te vriezen en van daaruit aan te bieden aan de consument.

Verkoop van eieren aan de consument kan bij verkoop vanaf de boerderij. Indien de eieren bij de locatie van een derde partij worden aangeboden is het noodzakelijk om de eieren te controleren op haarscheurtjes. Dit is een erg grote investering voor de kleinschalige kippenboer en een belemmering voor verkoop via bijvoorbeeld een lokale voedselcoöperatie.

Mogelijke oplossingen

Wetgeving
Aanpassing van de wetgeving om deze directe lokale handel van verschillende producenten voor lokale consumptie mogelijk te maken. Actoren: EU, rijk, provincie en gemeenten.

Kennis over vleesvee
Als gemotiveerde melkveehouders gestimuleerd worden een andere koers te varen, door bijvoorbeeld het bedrijf om te vormen richting een modern gemengd bedrijf, is het gebruik van dubbeldoelrassen een kansrijke manier om zowel melk/vlees (koe) en eieren/vlees (kip) te produceren. In Friesland lopen op dit moment verschillende projecten om samen met de melkveehouders en natuurbeschermers te onderzoeken welke bedrijfsvormen kansrijk zijn voor een natuurinclusieve landbouw. Actoren: wetenschap (onderzoek naar dubbeldoel rassen voor Friesland) en markt

Gezamenlijke infrastructuur
Een gezamenlijke investering in een machine die de haarscheurtjes controleert is een mogelijkheid om tegen gereduceerde kosten toch lokale eieren beschikbaar te maken voor lokale consumptie en de vereisten van de Warenwet op een creatieve manier te verzorgen. Een mobiele slager of kaasmaker zijn ook voorbeelden.