Waarom lokaal voedsel?

Wij streven naar meer voedsel dat lokaal op een duurzame wijze wordt geproduceerd en geconsumeerd:

  • omdat het gezond is. Er worden geen onnodige toevoegingen, bestrijdingsmiddelen of antibiotica gebruikt. Hoe korter de lijn tussen boer en burger, hoe groter de vertrouwensband en hoe kleiner de kans op gesjoemel met eten.
  • omdat het bijdraagt aan de vitaliteit van de lokale gemeenschap. Producent en consument ontmoeten elkaar weer, de consument betaalt een eerlijke prijs die direct aan de lokale producent en dus de lokale economie ten goede komt en bij kleinschalige productie wint de factor arbeid weer aan belang. Streekproducten dragen ook bij aan een lokale identiteit. De streek wordt hierdoor aantrekkelijker voor bewoning en toerisme. Voedsel wordt zo een katalysator voor gemeenschapsvorming.
  • omdat het uitstoot van broeikasgassen voorkomt. Bij kleinschalige productie wordt de uitstoot van broeikasgassen door gebruik van machines beperkt, bij niet-kerende, kunstmestvrije landbouw wordt koolstof in de bodem vastgelegd en worden transportkilometers voorkomen.
  • omdat het verspilling voorkomt. Door kortere lijnen en productie en oogst op bestelling zijn vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd, waardoor verlies en bederf afneemt.
  • omdat het goed is voor dierenwelzijn, het lokale milieu, biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid. Omdat consument en de duurzaam producerende kleinschalige producent elkaar leren kennen en samen belang hebben bij een verantwoorde omgang met dier, leefgebied en landschap.
  • omdat het voor voedselzekerheid zorgt. Bij problemen in het transport door hoge olieprijzen of fysieke blokkades, bij monetaire problemen als de handel stilvalt door wegvallen van vertrouwen in de munteenheid, bij een handelsboycot, bij misoogsten en natuurrampen elders.
  • omdat het bijdraagt aan het voeden van de wereld. Met duurzame landbouw zijn ook hoge opbrengsten per oppervlakte te behalen en het concept is gemakkelijk te kopiëren en aan te passen is naar lokale omstandigheden. Iedere regio kent z’n eigen lokale duurzame voedselproductie en eerlijke handel vindt enkel plaats voor producten die lokaal niet voorhanden zijn. Bij voorkeur via directe contacten met duurzame producenten elders.

Hier kan je het Voedselvisie – Manifest, 10 november 2017 downloaden.

Hoe zouden we zo’n nieuw voedselbeleid gericht op de duurzame productie en consumptie van lokaal voedsel kunnen bereiken? Lees meer.

Duurzame voedselproductie is een voedselproductie die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.